Dofnansowanie na szkolenia ze środków KFS!
31.01.2020
Author: Karolina Windhunter
share

Jak podwyższyć swoje kwalifikacje, nie wydając „grosza”?

W Polsce istnieje kilka sposobów uzyskania wsparcia finansowego w celu podniesienia bądź zdobycia nowych kompetencji. Jedną z metod jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), który stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1265 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 117).

Kto może skorzystać z dofinansowania KFS?

O dofinansowanie mogą wystąpić wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Natomiast nie może skorzystać ze wsparcia zasobami KFS osoba prowadząca działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracownika w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Jakie koszty mogą zostać pokryte w ramach KFS?

Szkolenia, kursy i studia podyplomowe, które przyczynią się do podniesienia kompetencji pracownika oraz samego pracodawcy.

W jakiej wysokości środki mogą być przyznane w ramach KFS?

  • 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorców,
  • 80% kosztów kształcenia dla pozostałych firm,

Jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia dla jednego pracownika w danym roku.

Jak ubiegać się o środki z KFS?

Pracodawca planujący przeszkolić pracownika musi złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności w tym wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Po więcej informacji zapraszam na stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie https://koszalin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Our website uses cookies (cookies) for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected. Learn how to turn them off.