Zmiany w egzaminach UDT!
03.07.2019
Author: Karolina Windhunter
share
UWAGA!
Zmiany w egzaminach UDT!
 
Z dniem 1 lipca zostały ogłoszone zmiany w egzaminach Urzędu Dozoru Technicznego, zmiany obejmują uprawnienia na wszystkie kategorie.
 
Do najważniejszych zmian należą:
1. zmiana egzaminu teoretycznego z ustenego na pisemny
- 15 pytań jednokrotnego wyboru,
- czas trwania egzaminu 30 min,
- uczestnik musi odpowiedzieć poprawnie na min. 11 odpowiedzi = zdany egzamin,
- egzamin w języku polskim,
- indywidulany zestaw pytań
- egzamin praktyczny pozostaje bez zmian
 
2. uprawnienia sa terminowe - w zależności od kategorii wydawane są uprawnienia na 5 lub 10 lat,
- podest ruchomy wiszący - 10 lat
- podest ruchomy masztowy - 10 lat
- żurawie stacjonarne - 10 lat
- podest ruchomy przejezdny (cherry picker) - 5 lat
- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (manitou) - 5 lat
 
3. wyznaczenie terminu egzaminu
- egzamin praktyczny i teroetyczny nie musi odbywać się tego samego dnia,
- wzór wniosku uległ zmianie,
- wnioski muszą zostać wypełnione przez uczestnika lub pełnomocnika i złożone do UDT,
- UDT wyznacza termin egzaminu w ciągu 30 dni roboczych od sprawdzenia kompletności i poprawności wnisoków,
 
4. dotychczasowe uprawnienia tracą ważność 31 grudnia 2023
- aby przedłużyć uprawenienia bezpłatnie i bez egzaminu należy złożyć wniosek o przedłużenie zaświadczenia nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zaświadczenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our website uses cookies (cookies) for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected. Learn how to turn them off.