Dofinansowanie na szkolenia przez Biuro Usług Rozowojowych
03.09.2018
Author: Karolina Windhunter
share

Baza Usług Rozwojowych (BUR) stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki funkcjonalności BUR przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Dnia 23 sierpnia firma windhunter academy została wpisana do Biura Usług Rozwojowych z możliwością pozyskania dofinansowania. W bazie znajdziecie Państwo nasze szkolenia GWO Basic Safety Training oraz Refresher. Dodatkowo zostaną również wprowadzone szkolenia z zakresu GWO Basic Technical Training oraz inne szkolenia. Dofinansowanie jakie można uzyskać na szkolenia wynoszą od 50% do nawet 80%.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 1. Kto może korzystać z oferty szkoleń?

Baza jest portalem dostępnym dla każdego użytkownika – zapisywanie się na usługi jest możliwe po utworzeniu konta w systemie. Konto może utworzyć zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorstwo.

 1. Kto może uzyskać dofinansowanie na szkolenia?

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). Decyzją władz samorządowych wsparcie nie będzie jednak dostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie– Na stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące dofinansowania w danym województwie, a poprzez stronę http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/wybierając województwo i miejscowość znajdą Państwo operatora o którym mowa w pkt 2. skąd można pozyskać dofinansowanie.

Kontaktując się z wybranym operatorem należy wypełnić formularz zgłaszając chęć uczestnictwa w danym szkoleniu. Po weryfikacji otrzymujecie Państwo ID wsparcia, które rejestrowane jest w Biurze Usług Rozwojowych. ID jest niezbędne aby pozyskać dofinansowanie.

 1. Jak mogę wysłać pracownika na szkolenie?

Pracodawca, który chce delegować swojego pracownika/-ów na szkolenie powinien utworzyć w Bazie profil Użytkownika Instytucjonalnego. Pracownik natomiast powinien w tym celu zarejestrować się w Bazie (utworzyć indywidualne konto imienne). Kolejnym krokiem, który umożliwi zgłoszenie pracownika/-ów na szkolenie jest zaproszenie go/ich do profilu Uczestnika Instytucjonalnego (pracodawcy) jako pracownika. Można to uczynić na dwa sposoby:

- Pracownik po zalogowaniu na swoje konto indywidualne, z zakładki Zaproszenia / wnioski wnioskuje do pracodawcy o dodanie go do profilu Uczestnika Instytucjonalnego jako pracownik (niezbędne jest podanie numeru NIP pracodawcy). Wniosek przesyłany jest do pracodawcy i oczekuje na jego akceptację.

- Pracodawca po zalogowaniu na swoje konto indywidualne wybiera opcję „Chcę pracować jako uczestnik instytucjonalny” a następnie obok nazwy firmy klika w przycisk PLAY (kółko z trójkątem w środku „pracuj jako”). Następnie z zakładki „Pracownicy” wysyła do swoich pracowników zaproszenia o dołączenie pracowników do profilu Uczestnika Instytucjonalnego (konieczne jest podanie numeru PESEL pracowników). Zaproszenie przesyłane jest do pracownika i oczekuje na jego akceptację.

Po dodaniu wszystkich pracowników do profilu firmy pracodawca wybiera usługę, z której chce skorzystać i wybiera opcję „Zapisz na usługę”. W formularzu zgłoszeniowym na usługę pracodawca wskazuję, którzy pracownicy będą uczestniczyli w danej usłudze. Dokonując zapisu na usługę, na którą przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie od Operatora, przy nazwisku pracownika należy z listy rozwijanej wybrać przyznany przez Operatora numer ID wsparcia. Po wypełnieniu formularza zapisu wysyła zgłoszenie i oczekuje na kontakt ze strony organizatora.

 1. Jak mogę zapisać się na usługę jeżeli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą?

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w celu zgłoszenia się na szkolenie również powinna utworzyć w Bazie profil Użytkownika Instytucjonalnego. Następnie dołączyć do profilu Użytkownika Instytucjonalnego jako pracownik, w sposób opisany w pytaniu powyżej. Dokonując zapisu na usługę w formularzu zgłoszeniowym wskazuje siebie jako pracownika, który będzie uczestniczył w danej usłudze. Po wypełnieniu formularza zapisu wysyła zgłoszenie i oczekuje na kontakt ze strony organizatora.

 1. Otrzymałem dofinansowanie na usługę jednak nie widzę ID wsparcia na moim koncie.

ID wsparcia w Bazie nadaje Operator, czyli podmiot, z którym podpisali Państwo umowę o dofinansowanie. W przypadku, kiedy ID wsparcia nie pojawia się zalecamy kontakt z Operatorem.

Źródło: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/faq

Filmy instruktarzowe: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/filmy-instruktazowe

 

Realizacja usługi „krok po kroku” na przykładzie województwa zachodniopomorskiego:

 1. Rejestracja przedsiębiorstwa w Biurze Usług Rozwojowych
 2. Rejestracja pracowników w Biurze Usług Rozwojowych
 3. Dodanie pracowników do danego pracodawcy w systemie BUR pkt 3 i 4
 4. Zgłoszenie się do operatora dysponującego środkami finansowymi. W województwie zachodniopomorskim są nimi min. : ZARR (http://www.zarr.com.pl/) , FUR (https://fur.pfp.com.pl/) , KARR (http://karrsa.eu/)
 5. Wypełnienie formularza i weryfikacja zgłoszenia
 6. Otrzymanie ID wsparcia od operatora, które powinno ukazać się również na stronie BUR
 7. Zapisanie się na wybrane szkolenie w Biurze Usług Rozwojowych

 

Zespół windhunter academy jest do Państwa dyspozycji. Jeżeli pojawią się problemy, niejasności, pytania dot. rejestracji w BUR lub u operatora bardzo prosimy o kontakt .

 

Our website uses cookies (cookies) for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected. Learn how to turn them off.